Mobiliteit van morgen

Fleet Control Nederland, Mobiliteit van morgen

Oplossingen wagenparkbeheer

Verschillende trends zoals digitalisering, thuiswerken, het Coronavirus en de ontwikkelingen op het gebied van duurzame voertuigen leiden tot andere mobiliteitsbehoeften. En die vragen vervolgens weer om andere oplossingen.

Met de uitbraak van het Corona virus en alle gevolgen van dien zijn de kosten van het wagenpark niet of nauwelijks veranderd maar de wereld wel. Indien u niets heeft gedaan lopen alle contracten en auto’s gewoon door terwijl veel voertuigen nauwelijks worden gebruikt.

Het is daarom zinvol eens kritisch te kijken hoe de mobiliteit binnen jouw bedrijf is geregeld en wat je zou kunnen doen om jouw wagenpark weer ”Futureproof” te maken. Hou jezelf de spiegel voor!

Om je hierbij te helpen hebben we een checklist “Mobiliteit van morgen” opgesteld waarmee je voor jouw bedrijf binnen 10 minuten kunt toetsen of en wat je zou moeten of willen veranderen.

Vraag de checklist aan via: info@fleetcontrolnederland.nl en wij sturen je deze toe.

Reflect yourself!